Adam Bezuijen

Functie binnen Advieskamer Bodembescherming
Lid sinds 2013

Andere functies

Hoofdfuncties
Ghent University: Senior Lecturer / director Laboratory of Geotechnics
Deltares: Senior Specialist / member scientific council

Nevenfuncties
Chairman: TC 204 ISSMGE
Member: TC 104 ISSMGE
Board member: Redaction Geokunst
Board member: Durabuild materials
Editor: Geotextiles and geomembranes
Editor: Geosynthetics International

Contact
Advieskamer Bodembescherming
E info@advieskamers.nl