Advieskamer bodembescherming

Welkom op de site van de Advieskamer Bodembescherming. De Advieskamer brengt een onafhankelijk deskundigenoordeel uit over bodembeschermende voorzieningen en over daarmee samenhangend beleid en regelgeving.

Er gelden al veel -veelal wettelijke- bepalingen om bodem en grondwater te beschermen. Maar niet alle situaties worden daarin afgedekt. Juist voor die – doorgaans complexe – situaties is daarom onafhankelijk en deskundig advies nodig. Gelet de grote belangen die hiermee gepaard gaan, is de onafhankelijke Advieskamer Bodembescherming ingesteld.

De Advieskamer adviseert op verzoek van overheden en bedrijfsleven over de toepassing van bodem-beschermende voorzieningen/ontwerpen bij potentieel bodembelastende handelingen zoals stortplaatsen, IBC-werken, werken met verontreinigde grond of staal-slakken, etc. De Advieskamer adviseert – op verzoek van stakeholders – ook over beleid en regelgeving.

De exacte onderwerpen waarover advisering plaatsvindt, worden elders op deze site toegelicht.