Bijeenkomsten

Een advies van de Advieskamer Bodembescherming wordt altijd vastgesteld in een vergadering van de Advieskamer. Dit betekent dat de vergaderdata van de Advieskamer van belang zijn in het adviestraject.

De Advieskamer komt in principe 10 maal per jaar bijeen, tenzij er onvoldoende reden is om te vergaderen. In dat geval wordt de bijeenkomst geannuleerd. Indien er een advies ter behandeling voorligt, zal de bijeenkomst uiteraard altijd doorgang vinden.

Voor 2024 gelden de volgende (resterende) vergaderdata:
  • 16 april
  • 14 mei
  • 18 juni
  • 3 september
  • 1 oktober
  • 12 november
  • 17 december