Publicaties

De Advieskamer Bodembescherming (en haar voorgangers) hebben de volgende adviezen uitgebracht:

Adviezen Advieskamer Bodembescherming vanaf 1 juli 2022

2023

2022

Adviezen Advieskamer Stortbesluit, uitgebracht voor 1 juli 2022

De adviezen die door de voormalige Advieskamer Stortbesluit tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2022 zijn uitgebracht, zijn hier terug te vinden.

Adviezen Advieskamer Bodembescherming, uitgebracht voor 1 juli 2022
Deze adviezen zijn in principe niet openbaar, daar zij doorgaans vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld ontwerpwijze of commerciële informatie bevatten.

2022

 • Advies Ontwerp afdichtingsconstructie staalslakken N356 De Centrale As (juni)

2020

 • Aanvulling bij IBC-maatregelen bij Ameliaweg Westdorpe (april) (aanvulling n.a.v. ontwerpwijziging)

2019

 • Aanvulling bij Advies Buitenring Parkstad Limburg (oktober) (aanvulling n.a.v. ontwerpwijziging)
 • Aanvulling bij Advies IBC bij verdubbeling N62 (Sloeweg) (november) (aanvulling n.a.v. ontwerpwijziging)

2018

 • Advies IBC-toepassing naast stortplaats Zweekhorst (november)
 • Advies IBC bij verdubbeling N62 (Sloeweg) (januari)

2017

 • Advies IBC Buitenring Parkstad Limburg (december)
 • Advies IBC-toepassing Reconstructie N366 t.h.v. Ter Apel (mei)
 • Advies IBC in fundering uitbreiding opslaghallen Prologis (maart)
 • Advies IBC-maatregelen aanpassing A6-A7 Joure – aanvulling ontwerp (januari)
 • Advies IBC-terpen Haaksbergen, Laarberg en Boekelosestraat in reconstructie N18 (januari)

2016

 • Advies IBC-terp A35 HRR (N18-A35) (oktober)
 • Advies IBC-terpen N391 Locaties De Maten en Roswinkel (oktober)
 • Advies IBC-maatregelen bij Ameliaweg Westdorpe (september)
 • Advies IBC-maatregelen aanpassing A6-A7 Joure (juni)
 • Advies Toepassing IBC in AVI-terp 6 binnen omlegging A9 Badhoevedorp (februari)

2015

 • Advies Toepassing IBC in Stortwal stortplaats Boeldershoek (december)
 • Advies IBC-toepassing stortplaats Schinnen (mei)
 • Advies IBC-maatregelen renovatie A27 (april)
 • Advies Inzet IBC N62 (maart)

2014

 • Advies IBC-toepassing Klipperweg 4 – 10  Maastricht (november)
 • Advies criteria t.a.v. IBC bij renovatie A27 (maart)

De adviezen zijn in principe niet openbaar, daar zij doorgaans vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld ontwerpwijze of commerciële informatie bevatten.