Organisatie

De Advieskamer Bodembescherming bestaat uit een voorzitter en minimaal vier tot maximaal zes vaste leden. Het werk van de Advieskamer Bodembescherming wordt ondersteund door een secretariaat in Gouda.

In de Advieskamer Bodembescherming zijn de ondergenoemde expertises vertegenwoordigd:

  • Grondmechanica en geotechniek
  • Geohydrologie
  • Kennis van isolerende materialen
  • Kennis van drainerende materialen
  • Bodem en grondwaterverontreiniging
  • Eisen en regelingen aan materialen en uitvoering in de civiele techniek en de bouwkunde
  • Wet- en regelgeving op gebied van bodembescherming
  • Risicomanagement
  • Praktische ervaring met ontwerp van bodembeschermende voorzieningen

Een Lid van de Advieskamer is generalist op technisch gebied met betrekking tot één of meer van de bovenstaande expertises. Hij wordt gezien als deskundig en betrouwbaar en heeft bij voorkeur ervaring op het gebied van adviescolleges of raden van toezicht. Uiteraard functioneert hij onafhankelijk. Mede daarom heeft hij op persoonlijke titel zitting in de Advieskamer Bodembescherming.

De voorzitter, leden en secretaris van de Advieskamer zijn allen benoemd door het bestuur van de SIKB.

De Advieskamer functioneert binnen de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer).

De samenstelling van de Advieskamer Bodembescherming is als volgt:

Voorzitter
Mr C.J. Meijler

Leden
Prof. Dr Ir. A. Bezuijen
Prof. Dr Ir. R.N.J. Comans
Prof. Dr J. Griffioen
Prof. Dr Ir T.J. Heimovaara

Secretaris
Ir. J.F. de Boer