Ton Breure

Functie binnen Advieskamer Bodembescherming

Lidmaatschap betreft alleen adviestrajecten die zijn gestart voor 1 juli 2022 en waarin dhr. Breure optreedt als gedelegeerde namens de Advieskamer.

 

 

Laatste hoofdfuncties

Topexpert duurzame inrichting van de leefomgeving, RIVM – Centrum Duurzaamheid Milieu en Gezondheid (DMG)

Coördinator van het strategische onderzoeksprogramma “Gezonde en Duurzame Leefomgeving”, RIVM

Coördinator Milieu Ongevallen Dienst, RIVM

Bijzonder hoogleraar “Ecologische Risicobeoordeling”, Radboud Universiteit, Nijmegen

 

Nevenfuncties

Gastmedewerker Radboud Universiteit, Nijmegen

Lid van de adviesraad van de MSc opleiding “Earth and Environment” (Wageningen Universiteit)

Lid van de adviesraad van de BSc opleiding Bodem Water Atmosfeer (Wageningen Universiteit)

Lid Advieskamer Stortbesluit

 

 

Contact

Advieskamer Bodembescherming

E info@advieskamers.nl