Beoordelingscriteria IBC-ontwerpen

Het ontwerp van een IBC-werk moet aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria zijn vastgelegd in het Werkvoorschrift Beoordeling Ontwerp  IBC-werken, d.d. 30 mei 2013. U kan dit document hier downloaden.